elektrostrikce

Výraz (slovo) elektrostrikce a má tento význam:

změna objemu nebo tvaru nevodičů vlivem vnějšího elektrického poleDalší slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: akatelektický, bioelektřina, dielektrický, dielektrikum, elekce

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.