elektrostatika

Výraz (slovo) elektrostatika a má tento význam:

obor zabývající se studiem elektrického pole částic nebo těles, které jsou v klidu vůči uvažované inerciální soustavěDalší slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: akatelektický, bioelektřina, dielektrický, dielektrikum, elekce

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.