elektronvolt

Výraz (slovo) elektronvolt a má tento význam:

jednotka energie, kterou získá částice s elementárním nábojem průchodem potenciálním rozdílem 1 voltuDalší slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: akatelektický, bioelektřina, dielektrický, dielektrikum, elekce

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.