elektronický

Výraz (slovo) elektronický a má tento význam:

založený na elektronice, využívaný v elektroniceDalší slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: akatelektický, bioelektřina, dielektrický, dielektrikum, elekce

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.