elektrokardiografie

Výraz (slovo) elektrokardiografie a má tento význam:

lékařská vyšetřovací metoda zachycující a zaznamenávající akční elektrické srdeční potenciály z různých míst povrchu těla, zkratka EKGDalší slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: akatelektický, bioelektřina, dielektrický, dielektrikum, elekce

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.