dozimetrie

Výraz (slovo) dozimetrie a má tento význam:

obor zabývající se měřením aktivity radioaktivních zářičů a veličin charakterizujících interakci ionizujícího záření s prostředím

Další možné výrazy tohoto slova: dosimetrieDalší slova začinající na písmeno D

Slova s podobným názvem: dozický, dozimetr

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.