dozimetr

Výraz (slovo) dozimetr a má tento význam:

zařízení k měření dávek ionizujícího záření

Další možné výrazy tohoto slova: dosimetrDalší slova začinající na písmeno D

Slova s podobným názvem: dozický, dozimetrie

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.