disproporce

Výraz (slovo) disproporce a má tento význam:

nepoměr, nerovnoměrnost, neúměrnost, nevyrovnanostDalší slova začinající na písmeno D

Slova s podobným názvem: dispanzivní, disparátní, disparita, dispečer, dispečink

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.