disparita

Výraz (slovo) disparita a má tento význam:

nerovnost, různost, rozdílnostDalší slova začinající na písmeno D

Slova s podobným názvem: dispanzivní, disparátní, dispečer, dispečink, dispenz

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.