dispenz

Výraz (slovo) dispenz a má tento význam:

prominutí, zproštění, osvobození od nějaké povinnosti nebo poplatku

Další možné výrazy tohoto slova: dispens, dispenseDalší slova začinající na písmeno D

Slova s podobným názvem: dispanzivní, disparátní, disparita, dispečer, dispečink

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.