dispozice

Výraz (slovo) dispozice má tyto významy:

  • rozmístění, rozestavení
  • směrnice, pokyny
  • sklon, náchylnost, vrozený předpoklad

Další možné výrazy tohoto slova: disposiceDalší slova začinající na písmeno D

Slova s podobným názvem: dispanzivní, disparátní, disparita, dispečer, dispečink

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.