displacement

Výraz displacement čteme jako [dysplejsment] má tyto významy:

  • posun, posunutí
  • výtlak lodiDalší slova začinající na písmeno D

Slova s podobným názvem: dispanzivní, disparátní, disparita, dispečer, dispečink

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.