disperzní

Výraz (slovo) disperzní má tyto významy:

  • 1. rozptylující, rozkládající
  • 2. obsahující rozptýlené částice

Další možné výrazy tohoto slova: dispersníDalší slova začinající na písmeno D

Slova s podobným názvem: dispanzivní, disparátní, disparita, dispečer, dispečink

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.