disperze

Výraz (slovo) disperze a má tento význam:

rozptyl, rozptýlení, rozklad

Další možné výrazy tohoto slova: disperseDalší slova začinající na písmeno D

Slova s podobným názvem: dispanzivní, disparátní, disparita, dispečer, dispečink

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.