dispergovat

Výraz (slovo) dispergovat má tyto významy:

  • rozptylovat, rozptýlit
  • rozkládat, rozložitDalší slova začinající na písmeno D

Slova s podobným názvem: dispanzivní, disparátní, disparita, dispečer, dispečink

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.