dispenzární

Výraz (slovo) dispenzární a má tento význam:

soustavná péče (vyhledávání, vyšetřování, léčení) o určité skupiny zdravých a určité skupiny nemocných osob se závažnými chorobami

Další možné výrazy tohoto slova: dispensárníDalší slova začinající na písmeno D

Slova s podobným názvem: dispanzivní, disparátní, disparita, dispečer, dispečink

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.