dispenzarizace

Výraz (slovo) dispenzarizace a má tento význam:

včasné aktivní vyhledávání a. léčení osob potřebujících soustavnou preventivní nebo léčebnou péči

Další možné výrazy tohoto slova: dispensarisaceDalší slova začinající na písmeno D

Slova s podobným názvem: dispanzivní, disparátní, disparita, dispečer, dispečink

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.