arizace

Výraz (slovo) arizace a má tento význam:

nucený převod židovského majetku, odstraňování Židů

Další možné výrazy tohoto slova: arisaceDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: carizmus, demilitarizace, dispenzarizace, egalitarizmus, farizej

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.