amplion

Výraz (slovo) amplion a má tento význam:

zařízení zesilující zvuk

Další možné výrazy tohoto slova: ampliónDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: amplektace, amplidyn, amplifikace, amplituda, izoamplituda

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.