amplifikace

Výraz (slovo) amplifikace a má tento význam:

zvětšení, zesílení, rozšíření,rozmnoženíDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: amplektace, amplidyn, amplion, amplituda, izoamplituda

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.