amblyopie

Výraz (slovo) amblyopie a má tento význam:

snížení zrakové ostrosti oka, tupozrakostDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: amblyakuzie, ansámbl, asambláž, gambler, skrambler

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.