amblyakuzie

Výraz (slovo) amblyakuzie a má tento význam:

oslabené slyšení

Další možné výrazy tohoto slova: amblyakusieDalší slova začinající na písmeno A

Slova s podobným názvem: amblyopie, ansámbl, asambláž, gambler, skrambler

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.