translační

Výraz (slovo) translační a má tento význam:

postupnýDalší slova začinající na písmeno T

Slova s podobným názvem: autotransfuze, autotransplantace, evapotranspirace, intranzitivum, latrán

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.