retranslace

Výraz (slovo) retranslace a má tento význam:

opětovný přenos, dálkový přenos signáluDalší slova začinající na písmeno R

Slova s podobným názvem: retrakce, retribuce, retro-, retroaktivita, retrofilm

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.