restaurace

Výraz (slovo) restaurace má tyto významy:

  • 1. uvedení do původního stavu, obnova, restaurování
  • 2. pohostinský podnik veřejného stravování, restaurantDalší slova začinající na písmeno R

Slova s podobným názvem: arest, deforestace, extraterestrický, hausarest, chrestomatie

 
 

(c) 2012-2019 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.