panahikanizmus

Výraz (slovo) panahikanizmus a má tento význam:

hnutí usilující o jednotu, nezávislost a osobitost Afriky

Další možné výrazy tohoto slova: panahikanismus-Další slova začinající na písmeno P

Slova s podobným názvem: apanáž, panacea, panama, panamerikanfzmus, panarabizmus

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.