modem

Výraz (slovo) modem a má tento význam:

soustava tvořená dvojicí modulátor - demodulátorDalší slova začinající na písmeno M

Slova s podobným názvem: demodé, faxmodem, model, modelace, modelář

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.