modalita

Výraz (slovo) modalita má tyto významy:

  • možný způsob
  • stupeň jistoty nějakého soudu
  • uplatňování postoje mluvčího ve výpovědi, modálnost
  • způsob skladby, založený na jiném než dur-mollovém systémuDalší slova začinající na písmeno M

Slova s podobným názvem: akomodace, komoda, móda, modální

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.