mobilizmus

Výraz (slovo) mobilizmus a má tento význam:

geotektonická hypotéza, předpoklad horizontálního pohybu pevnin po spodních vrstvách zemské kůry

Další možné výrazy tohoto slova: mobilismusDalší slova začinající na písmeno M

Slova s podobným názvem: bookmobil, demobilizace, elektromobil, imobilární, imobilie

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.