konfirmace

Výraz (slovo) konfirmace má tyto významy:

  • ověření, potvrzení listiny
  • obnovení křestního slibu, biřmování
  • papežské potvrzení biskupaDalší slova začinající na písmeno K

Slova s podobným názvem: konfabulace, konfederace, konfekce, konference, konferenciér

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.