komparace

Výraz (slovo) komparace má tyto významy:

  • přirovnání, srovnání, porovnání
  • stupňování přídavných jmen a příslovcíDalší slova začinající na písmeno K

Slova s podobným názvem: cyklokomputer, dekompenzace, dekomponovaný, dekompozice, dekompozitor

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.