italizmus

Výraz (slovo) italizmus a má tento význam:

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z italštiny nebo podle italštiny v něm vytvořený

Další možné výrazy tohoto slova: italismus, italianizmus, italianismusDalší slova začinající na písmeno I

Slova s podobným názvem: cirkumzenitál, devitalizace, diazenitál, digitalizace, digitální

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.