inverze

Výraz (slovo) inverze má tyto významy:

  • zvrat, obrat, přemístění, převrácení
  • teplotní i. - stav atmosféry, při němž teplota vzduchu v určité vrstvě stoupá

Další možné výrazy tohoto slova: inverseDalší slova začinající na písmeno I

Slova s podobným názvem: invektiva, invence, inventarizace, inventář, inventura

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.