intimace

Výraz (slovo) intimace a má tento význam:

sdělení zúčastněné straně, vyššího orgánu nižšímu

Další možné výrazy tohoto slova: intimátDalší slova začinající na písmeno I

Slova s podobným názvem: imprinting, intifáda, intimidace, intimita, intimní

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.