interiorizace

Výraz (slovo) interiorizace a má tento význam:

zvnitřnění, přijetí zkušenosti do psychiky

Další možné výrazy tohoto slova: interiorisaceDalší slova začinající na písmeno I

Slova s podobným názvem: dezintegrace, integrace, integrál, integrální, integrita

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.