ideogram

Výraz (slovo) ideogram má tyto významy:

  • 1. znak pro pojem, ideu, ideograf
  • 2. báseň psaná nebo upravená do obrazce, který naznačuje její obsah. kaligram, carmen figuratumDalší slova začinající na písmeno I

Slova s podobným názvem: ideo-, ideograf, ideografie, ideokracie, ideologie

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.