identita

Výraz (slovo) identita má tyto významy:

  • totožnost, úplná shodnost
  • sebeuvědomění člověkaDalší slova začinající na písmeno I

Slova s podobným názvem: akcidence, akcidens, akcidentála, akcidentální, disidence

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.