hypobulie

Výraz (slovo) hypobulie a má tento význam:

porucha schopnosti jednat cílevědomě a uvědoměle, nedostatek pevné vůleDalší slova začinající na písmeno H

Slova s podobným názvem: hypo-, hypoblast, hypocentrum, hypocykloida, hypodermický

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.