homolýza

Výraz (slovo) homolýza a má tento význam:

homolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby na dva radikály

Další možné výrazy tohoto slova: homolysaDalší slova začinající na písmeno H

Slova s podobným názvem: ecce homo, homo-, homo, homo aestheticus, homo creetor

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.