homogenizace

Výraz (slovo) homogenizace a má tento význam:

postup, jímž se z nestejnorodé látky (směsi) dosáhne dokonalým promícháním jednotná a stejnorodá látka (směs)

Další možné výrazy tohoto slova: homogenisaceDalší slova začinající na písmeno H

Slova s podobným názvem: ecce homo, homo-, homo, homo aestheticus, homo creetor

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.