homeostatický

Výraz (slovo) homeostatický a má tento význam:

udržující rovnováhu v určitém rozmezíDalší slova začinající na písmeno H

Slova s podobným názvem: home care, homeless, homeo-, homeopatie, homeostaze

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.