heroický

Výraz (slovo) heroický a má tento význam:

hrdinskýDalší slova začinající na písmeno H

Slova s podobným názvem: herodeský, heroin, heroina, heroizmus, héros

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.