heliotropizmus

Výraz (slovo) heliotropizmus a má tento význam:

pohyb nebo růst rostlin ve směru světla

Další možné výrazy tohoto slova: heliotropismusDalší slova začinající na písmeno H

Slova s podobným názvem: helikoid, helikon, helikoplán, helikoptéra, heling

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.