geosféra

Výraz (slovo) geosféra a má tento význam:

geografická sféra, krajinná sféraDalší slova začinající na písmeno G

Slova s podobným názvem: geostacionární, geostrategický, geosynchronní, geosynklinála

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.