generátor

Výraz (slovo) generátor a má tento význam:

zařízení, program k vytváření, generováníDalší slova začinající na písmeno G

Slova s podobným názvem: abiogeneze, ageneze, antropogeneze, autogeneze, beat generation

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.