generace

Výraz (slovo) generace má tyto významy:

  • pokolení
  • soubor osob narozených a žijících přibližně ve stejné době
  • potomstvo jedné dvojice rodičů
  • soubor současně žijících jedinců téhož druhu
  • příslušnost k typu technických zařízení určité vývojové etapyDalší slova začinající na písmeno G

Slova s podobným názvem: abiogeneze, ageneze, antropogeneze, autogeneze, beat generation

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.