frigidita

Výraz (slovo) frigidita a má tento význam:

chladnost, frigidnost (obv. ve spojení pohlavní frigidita)Další slova začinající na písmeno F

Slova s podobným názvem: calofrig, frigidní, frigo-, frigorimetr, refrigerace

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.