extinkce

Výraz (slovo) extinkce má tyto významy:

  • uhašení, utlumení, útlum
  • celkový úbytek



Další slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: extirpace, geotextilie, sextil, sextilion, textilie

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.