exteriorizace

Výraz (slovo) exteriorizace má tyto významy:

  • 1. projevení, ztělesnění, ztvárnění
  • 2. převádění vnitřních činností, pocitů navenek 3. dětské uvědomování vlastního já

Další možné výrazy tohoto slova: exteriorisaceDalší slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: extempore, extenze, extenzita, extenzivní, extenzometr

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.