explanace

Výraz (slovo) explanace má tyto významy:

  • (pro transplantaci nebo tkáňovou kulturu)
  • pěstování tkáně mimo organizmus vyjmutí čerstvé tkáně z tělaDalší slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: explantát, explicit, explicitně, explicitní, explikace

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.